Dagmara Kubiak

Dagmara Kubiak – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny. Swoją wiedzę zdobywała w Oxford University Press oraz podczas obserwacji zajęć w Numicon Advocative Schools. Jest autorką dwóch prac dyplomowych na temat systemu Numicon, artykułów naukowych oraz pomocy dydaktycznych dedykowanych systemowi Numicon. Od kilku lat prowadzi terapię uczniów z niepełnosprawnością (wzroku, słuchu, intelektualną), Zespołem Downa, afazją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dyskalkulią, dysleksją, mutyzmem wybiórczym, a także uczniami dwujęzycznym i wybitnie uzdolnionymi matematycznie w szkole podstawowej oraz w ramach prywatnej praktyki terapeutycznej. Prowadzi również blog oraz kanał na YouTube o nazwie „BlogEdukacyjny”.