dr Wanda Baranowska

dr Wanda Baranowska – pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego, wybitny specjalista w zakresie ADHD i Zespołu Aspergera, nauczyciel kształcenia zintegrowanego, diagnosta i terapeuta, badacz stanu społecznego funkcjonowania osób z ADHD.