Marlena Ulrych

Marlena Ulrych – absolwentka psychologii,specjalizuje się szczególnie w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą . W swojej działalności zawodowej zajmuje się między innymi diagnostyką oraz pracę terapeutyczną w obszarze całościowych zaburzeń rozwoju oraz zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży w Fundacji Nowa Nadzieja. Prowadzi terapię małego dziecka w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, prowadzi wykłady, warsztaty, grupy terapeutyczne w tym TUS-y dla dzieci i młodzieży z różnymi nieprawidłowościami w zachowaniu i rozwoju.