Zaburzenia zachowania, agresja, strategie współpracy