Każdy z uczestników otrzymuje teczkę z materiałami szkoleniowymi na wyłączność oraz zaświadczenie uczestnictwa.

 

Odpowiednio opracowane treści mogą zostać wykorzystane wielokrotnie i służyć uczestnikom szkoleń na długo.

Duży nacisk kładziemy na materiały dydaktyczne,  z których uczestnicy będą mogli korzystać zarówno w trakcie zajęć jak i po szkoleniu.

Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas treści:

  • pozwolą usystematyzować przekazywane treści;
  • wspomogą proces uczenia się;
  • umożliwią wizualizację treści w postaci elementów graficznych, wykresów;
  • uporządkują i utrwalą zdobytą przez uczestników szkolenia wiedzę;
  • wspomogą proces samokształcenia osób szkolących się.