• Poznań
    28/05/2022 - 29/05/2022

    Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie

    Ewelina Mendala-Kwoczek
    650 zł