• Poznań
    25/04/2020 - 26/04/2020

    Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia

    Ewa Grzelak
    650 zł