II STOPIEŃ szkolenia Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia

Prowadzący:
Ewa Grzelak
Data:
25/11/2023 - 25/11/2023
Cena:
550 zł

II STOPIEŃ szkolenia Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej
wg zasad motorycznego uczenia.

Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów/ neurologopedów/ surdologopedów którzy ukończyli
dwudniowe stacjonarne szkolenie szkolenie Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji
motorycznej wg zasad motorycznego uczenia.

Szkolenie ma charakter praktyczny i rozwija treści istotne w terapii dziecka z dziecięcą apraksją mowy, afazją motoryczna lub ORM

czas trwania 8h dydaktycznych

 

Prowadząca: Ewa Grzelak: logopeda, terapeuta AAC, glottodydaktyk, wykładowca, mentor. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w komunikowaniu się i używaniu mowy artykułowanej i języka. W praktyce logopedycznej bazuje na zastosowaniu zasad motorycznego uczenia się artykulacji u dzieci z apraksja, afazją motoryczną. Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody pracy z dzieckiem z autyzmem i apraksją. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc swoje stronę internetową www.apraksja.pl oraz spotkania, prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów. Prywatnie mama czternastoletniego Huberta, chłopca z autyzmem i dziecięcą apraksją mowy, użytkownika AAC

 

  • Data 25/11/2023 - 25/11/2023
  • Godzina 10:00-16:30
  • Miejsce Biurowiec OMEGA ul. J. H. Dąbrowskiego 79A, Poznań
  • Cena 550 zł

Plan szkolenia:

1 Diagnoza, planowanie terapii, opinia logopedyczna, dobór słownictwa – ćwiczenia/studium przypadku.
2. Protokół DTTC – aktualizacja informacji i ćwiczenie w parach.
3. Rola prozodii w terapii dziecięcej apraksji mowy -jak to zrobić praktycznie i zabawowo?
4. Dziecięca apraksja mowy u dziecka dwujęzycznego/wielojęzycznego – ogólne założenia prowadzenia terapii.
5. Słowo i co dalej? Opis kształtowania się systemu językowego i praktyczne zabawowe strategie rozwoju języka u dziecka z dziecięcą apraksją mowy/afazją motoryczną.

 

W cenie szkolenia: zaświadczenie uczestnictwa, materiały szkoleniowe, poczęstunek w czasie przerw kawowych.

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają Państwo maila potwierdzającego zgłoszenie oraz niezbędne dane do przelewu (prosimy sprawdzać również folder SPAM).

Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania formularza. Tylko wpłata jest gwarancją rezerwacji miejsca.

 

Numer konta: 65 1090 1362 0000 0001 4316 5677

W tytule przelewu prosimy wpisać IMIĘ I NAZWISKO+DATA SZKOLENIA