Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia

Prowadzący:
Ewa Grzelak
Data:
08/01/2022 - 09/01/2022
Cena:
650 zł

Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów/ neurologopedów/ surdologopedów pracujących z osobami z dziecięca apraksją mowy, ORM, afazja motoryczną i rozwojową itp. W czasie zajęć omawiana zostanie specyfika dziecięcej apraksji mowy oraz przedstawione zostaną zasady pracy i praktyczne strategie prowadzenia terapii w oparciu o zasady motorycznego uczenia artykulacji.

Ewa Grzelak, logopeda, anglistka, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, SCERTS, szkoleniowiec MÓWika. Mama dziesięcioletniego Huberta, chłopca z autyzmem i apraksją mowy, użytkownika AAC. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w komunikowaniu się i używaniu mowy artykułowanej i języka. W praktyce logopedyczne bazuje na zastosowaniu zasad motorycznego uczenia się artykulacji u dzieci z apraksja, afazją motoryczną z praktycznym wykorzystaniem metody PROMPT oraz wsparciu środowiska dziecka w tym zakresie. Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody pracy z dzieckiem z autyzmem i apraksją. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc swoją stronę internetową www.aac.info.pl oraz spotkania, prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów.

 • Data 08/01/2022 - 09/01/2022
 • Godzina Sobota 9.00-16:30 niedziela 8.30-15:00
 • Miejsce Biurowiec OMEGA ul. J. H. Dąbrowskiego 79A, Poznań
 • Cena 650 zł

Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia

Dzień 1.

 1. Dziecięca apraksja mowy (Childhood Apraxia of Speech) – cechy charakterystyczne i kryteria diagnostyczne
 2. Dziecięca apraksja mowy a apraksja oralna i dyspraksja
 3. Dziecięca apraksja mowy u osób z autyzmem
 4. Zasady prowadzenia terapii apraksji, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg. zasad motorycznego uczenia
 5. Zasady doboru słownictwa w terapii – wzorce sylabowe i funkcjonalny dobór słownictwa
 6. Zasady planowania terapii mowy artykułowanej u osób stosujących AAC
 7. Terapia wg zasad motorycznego uczenia artykulacji w oparciu o zabawę i zabawki

Dzień 2.

 1. Przegląd głosek polskich w ujęciu motorycznym
 2. Typy podpowiedzi: gesty artykulacyjne, gesty ruchowo-dotykowe, uczenie na łańcuchu od przodu/od końca itp.
 3. Zasady stosowania i wycofywania podpowiedzi w oparciu o model DTTC ( Dynamic Temporal and Tactile Cueing)
 4. Stosowanie uproszczeń i przybliżeń słownych
 5. Praktyczne strategie i pomoce terapeutyczne wspierające terapię wg zasad motorycznego uczenia się
 6. Zasady współpracy z rodziną osoby objętej terapia wg zasad motorycznego uczenia się

 

 • Mała grupa szkoleniowa-liczba miejsc ograniczona!

 

Czas trwania szkolenia: 16h dydaktycznych

W cenie szkolenia: zaświadczenie uczestnictwa, materiały szkoleniowe, poczęstunek w czasie przerw kawowych.

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają Państwo maila potwierdzającego zgłoszenie oraz niezbędne dane do przelewu (prosimy sprawdzać również folder SPAM).

Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania formularza. Tylko wpłata jest gwarancją rezerwacji miejsca.

 

Numer konta: 65 1090 1362 0000 0001 4316 5677

W tytule przelewu prosimy wpisać IMIĘ I NAZWISKO+DATA SZKOLENIA