Warsztaty wywoływania głosek w ujęciu motorycznym

Prowadzący:
Ewa Grzelak
Data:
26/11/2023 - 26/11/2023
Cena:
550 zł

Szkolenie skierowane jest do logopedów/ neurologopedów/ surdologopedów z uwzględnieniem specyfiki pracy z osobami z dziecięca apraksją mowy, ORM, afazja motoryczną. Prosimy o wygodny ubiór umożliwiający przećwiczenie prezentowanych strategii.

czas trwania 8h dydaktycznych

 

Prowadząca: Ewa Grzelak: logopeda, terapeuta AAC, glottodydaktyk, wykładowca, mentor. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w komunikowaniu się i używaniu mowy artykułowanej i języka. W praktyce logopedycznej bazuje na zastosowaniu zasad motorycznego uczenia się artykulacji u dzieci z apraksja, afazją motoryczną. Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody pracy z dzieckiem z autyzmem i apraksją. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc swoje stronę internetową www.apraksja.pl oraz spotkania, prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów. Prywatnie mama czternastoletniego Huberta, chłopca z autyzmem i dziecięcą apraksją mowy, użytkownika AAC

 

  • Data 26/11/2023 - 26/11/2023
  • Godzina 10:00-16:30
  • Miejsce Biurowiec OMEGA ul. J. H. Dąbrowskiego 79A, Poznań
  • Cena 550 zł

Cele szkolenia:
1. Nabycie umiejętności wywoływania głosek w oparciu o ich cechy motoryczne – praca żuchwy, warg i języka
2. Poznanie roli gradacji pracy żuchwy podczas wywoływania samogłosek
3. Nauka dobierania otoczenia fonetycznego głosek wspomagającego ich wywołanie i utrwalanie
4. Praktyczne ćwiczenia wywoływania głosek

 

W cenie szkolenia: zaświadczenie uczestnictwa, materiały szkoleniowe, poczęstunek w czasie przerw kawowych.

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają Państwo maila potwierdzającego zgłoszenie oraz niezbędne dane do przelewu (prosimy sprawdzać również folder SPAM).

Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania formularza. Tylko wpłata jest gwarancją rezerwacji miejsca.