Metoda Krakowska-terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju

Prowadzący:
dr Justyna Leszka
Data:
23/05/2020
Cena:
300 zł

Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, pedagogów i logopedów pracujących zwłaszcza z dziećmi młodszymi lub dziećmi z niepełnosprawnościami. Zapraszamy także rodziców, zwłaszcza rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: zna mechanizmy odpowiedzialne za rozwój językowy dziecka; zna główne przyczyny zaburzeń w tym zakresie; potrafi rozpoznać opóźnienie rozwoju mowy; rozumie założenia Metody Krakowskiej; zna i potrafi zastosować podstawowe techniki MK ze szczególnym uwzględnieniem sylabowej nauki czytania.

 

dr Justyna Leszka – Certyfikowany Terapeuta Metody Krakowskiej, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Od wielu lat prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera.

  • Data 23/05/2020
  • Godzina 10:00-15.00
  • Miejsce Budynek "31 New Office", al. Niepodległości 31, Szczecin
  • Cena 300 zł

 

W programie szkolenia:

  • Założenia Metody Krakowskiej
  • Pojęcie rozwoju normatywnego i nienormatywnego; zagrożenie zaburzeniami w rozwoju; wczesna diagnoza zaburzeń w rozwoju jako warunek skutecznej terapii
  • Stymulacja i terapia rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwoju
  • Techniki składające się na Metodę Krakowską
  • Wykorzystanie technik Metody Krakowskiej w pracy z dziećmi – warsztat; praca na pomocach stworzonych na potrzeby MK

 

W cenie szkolenia: zaświadczenie uczestnictwa, materiały szkoleniowe, poczęstunek w czasie przerw kawowych.

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają Państwo maila potwierdzającego zgłoszenie oraz niezbędne dane do przelewu (prosimy sprawdzać również folder SPAM).

Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania formularza. Tylko wpłata jest gwarancją rezerwacji miejsca.

 

Numer konta: 65 1090 1362 0000 0001 4316 5677

W tytule przelewu prosimy wpisać IMIĘ I NAZWISKO+DATA SZKOLENIA