System Numicon – podstawowe umiejętności matematyczne

Prowadzący:
Dagmara Kubiak
Data:
12/06/2021
Cena:
300 zł

 

Szkolenia dla logopedów, pedagogów, nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, terapeutów, rodziców.

 

Prowadząca: Dagmara Kubiak – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny. Swoją wiedzę zdobywała w Oxford University Press oraz podczas obserwacji zajęć w Numicon Advocative Schools. Jest autorką dwóch prac dyplomowych na temat systemu Numicon, artykułów naukowych oraz pomocy dydaktycznych dedykowanych systemowi Numicon. Od kilku lat prowadzi terapię uczniów z niepełnosprawnością (wzroku, słuchu, intelektualną), Zespołem Downa, afazją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dyskalkulią, dysleksją, mutyzmem wybiórczym, a także uczniami dwujęzycznym i wybitnie uzdolnionymi matematycznie w szkole podstawowej oraz w ramach prywatnej praktyki terapeutycznej. Prowadzi również blog oraz kanał na YouTube o nazwie „BlogEdukacyjny”.

  • Data 12/06/2021
  • Godzina 10:00-15.30
  • Miejsce Biurowiec OMEGA ul. J. H. Dąbrowskiego 79A, Poznań
  • Cena 300 zł

W programie szkolenia:

  1. Część teoretyczna (rozwój kompetencji matematycznych,konstruktywistyczne metody nauczania, podstawowe zagadnienia dydaktyki matematyki m.in. strategie liczenia, reprezentacje liczbowe).
  2. Omówienie kolejnych etapów pracy z systemem Numicon (od zapoznania ucznia z klockami, poprzez konstruowanie rozumienia wartości liczbowych, konsolidację wartości liczbowych we wszystkich reprezentacjach (klocek Numicon, obraz, zapis cyfrowy), umiejętność porównywania, wartościowania, dodawania oraz odejmowania liczb, rozumienie pozycyjnego systemu dziesiętnego oraz osi liczbowej. Na każdym omawianym etapie przewidziane są ćwiczenia wykonywane przez uczestników szkolenia.
  3. Propozycje zadań do zajęć grupowych (omówienie oraz przećwiczenie scenariusza).

Uwaga! W czasie szkolenia będzie możliwość zakupu zestawów Numicon 🙂

 

W cenie szkolenia: zaświadczenie uczestnictwa, materiały szkoleniowe, materiały ćwiczeniowe, poczęstunek w czasie przerw kawowych.

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają Państwo maila potwierdzającego zgłoszenie oraz niezbędne dane do przelewu (prosimy sprawdzać również folder SPAM).

Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania formularza. Tylko wpłata jest gwarancją rezerwacji miejsca.

 

Numer konta: 65 1090 1362 0000 0001 4316 5677

W tytule przelewu prosimy wpisać IMIĘ I NAZWISKO+DATA SZKOLENIA